Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Người đọc nên biết

Trang BLOG bạn đang xem chứa đựng nhiều nội dung thông tin người lớn, các bài viết về tình dục, và các họat động kích dục. Bạn phải chắc chắn rằng bạn đang ở tuổi 18 hoặc lớn hơn để có thể xem trang BLOG này. Nếu các bạn chưa đủ 18 tuổi vui lòng THOÁT ra khỏi trang blog này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ một tác hại nào cho bạn từ trang BLOG này gây ra.

Trang BLOG này yêu cầu các bạn hai yêu cầu sau đây trước khi tiếp tục xem các câu truyện người lớn.


1. Tôi đã đủ 18 tuổi trở lên hoặc tùy theo vị trí địa lý mà các bạn đang sinh sống có cho phép bạn xem những nội dung như trong trang BLOG này.


2. Tôi cam đoan sẽ không phát tán những nội dung trong trang BLOG này cho bất cứ ai dưới bất kỳ hình thức nào cũng như sử dụng những nội dung, hình thức trong trang BLOG này để phương hại đến người khác.


CLICK vào đây được xem như bạn đã đọc và hiểu rõ những khuyến cáo cũng như yêu cầu phía trên của chúng tôi.


LƯU Ý: CÓ BA CÁCH ĐỂ TÌM ĐẾN CÂU TRUYỆN MUỐN TÌM


1. NHẤN VÀO THỂ LOẠI TRUYỆN ĐỂ CÓ THỂ NHẤN VÀO CHỮ CLICK TRÊN ĐỂ DUYỆT DANH SÁCH TRUYỆN


2. ĐÁNH CHỮ HOẶC CÂU VÀO MỤC TÌM KIẾM (SEARCH) NHƯNG NHỚ LÀ BỎ TRONG NGOẶC KÉP


3. NHẤN VÀO MỤC TÌM KIẾM THEO CHỦ ĐỂ


4. Danh sách truyện người lớn trong www.TruyenNguoiLon.ClipGirl.Info


Những truyện Loạn Luân thường có tác dụng rất xấu. Chúng tôi mong các bạn nếu có đọc những truyện này cũng chỉ để tránh không mắc vào những lỗi lầm tương tự. TruyenNguoiLon.ePhim.in tuyệt đối không có ý tuyên truyền tư tưởng loạn luân. Các bạn nên suy nghĩ kỹ, không nên nhấn vào phần này nếu không thích!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét